Nyhetsarkiv

 • Solceller på taket

  2021-04-06

  Att välja energislag som ger så lite miljöavtryck som möjligt, är en av de satsningar som görs för att arbeta mot en hållbar utveckling. I vårt miljöarbete tar vi ytterligare ett steg framåt genom att installera solceller på taket för att producera el till vår verksamhet i Smålandsstenar.

  Solcellerna har en kapacitet på 320 kW och sitter på de delar av taken som har lämplig konstruktion.

  Solceller på taket

 • Welandkoncernen satsar på friskvård

  2021-02-26

  För Welandkoncernen är personalen den viktigaste resursen. Därför har koncernen dragit igång en friskvårdssatsning för alla medarbetare som ska stärka såväl hälsan som gemenskapen på arbetsplatsen. Satsningen inleddes våren 2020 och det övergripande målet är att få pigga och friska medarbetare.

  Weland Plastic har tillsammans med våra systerbolag i Smålandsstenar genomfört flera aktiviteter. Vi har fått möjlighet att testa på löpträning, yoga, padel, tipspromenad och naturvandring. Vid ett flertal av tillfällena har vi även blivit inspirerade av duktiga instruktörer. För att medarbetarna skall ha något att träna för och se fram emot, kommer nästa stora mål vara Welandstafetten som äger rum hösten 2021. Stafetten genomförs av lag om fem personer som går, joggar eller springer sin delsträcka.

  Friskvård på Weland

 • Weland Plastic investerar i miljön

  2021-02-01

  För Weland är miljö- och hållbarhetsarbetet en viktigt och högt prioriterad fråga. Hållbarhet handlar bland annat om att välja energislag som belastar och ger så lite miljöavtryck som möjligt genom att göra energisnåla och effektiva val av allt från maskiner till värme och belysning.

  När det gäller uppvärmning och kylning av vår anläggning och maskiner, har vi gått ifrån fossila bränslen till att kylning och uppvärmning som nu sker genom frikylning och bergvärme. Genom att ständigt utveckla våra produktionsprocesser för ett bättre material- och energiutnyttjande, når vi ett effektivt miljöarbete.

  Weland Plastic gör ytterligare en energibesparande åtgärd och kör numera mot en grönare framtid. Vi har nu fått vår första elbil och vi kommer att successivt att byta ut vår bilpark mot endast laddbara fordon.

  Weland Plastic investerar i miljön

 • Nytt råmaterialsystem hos Weland Plastic

  2020-12-08

  Vi har installerat ett nytt helautomatiserat råmaterialsystem från Piovan, levererat av KD Feddersen, som förser våra maskiner med plastgranulat på ett effektivt och miljövänligt sätt.

  Systemet sköts och övervakas utav Winfactory som ger oss en kontinuerlig övervakning utav processen samtidigt som det underlättar vardagen för våra medarbetare.

  Nytt råmaterialsystem hos Weland Plastic

 • Weland Plastic investerar i nya formsprutor

  2020-11-03

  Weland Plastic har investerat i tre nya formsprutor, två st 160 ton och en st 110 ton med tillhörande fullservorobotar med senaste typsnittet. Maskinerna kommer att utrustas med visionsystem för kontroll av detaljer samt robot för iläggning av ingjutningsdetaljer. Utrustningen är väl beprövad och används till våra maskiner sedan tidigare. Läs mer om vårt erbjudande inom formsprutning.

  Nya formsprutor hos Weland Plastic

 • Ny mätmaskin hos Weland Plastic

  2020-10-07

  Weland Plastic fortsätter att satsa och har installerat en ny mätmaskin från tyska Wenzel. Mätmaskinen är en Wenzel XO87 Liberty och är utrustad med den senaste programvaran. Mätområde i axlarna är X 800mm, Y 1000mm och Z 700mm. Den nya maskinen har max en variation på 1,7my vid mätning och är utrustad med 5 axlig probhuvud för snabb och noggrann mätning.

  En ny mätmaskin skapar möjligheter för utökning av vår mätkapacitet och ökar vår flexibilitet för att bättre möta våra kunders behov när det gäller formsprutade artiklar.

  Ny mätmaskin hos Weland Plastic

 • Weland Plastic fortsätter att växa

  2020-09-14

  Nu är utbyggnaden av våra lokaler klar. Den nya totala fabriksytan hos Weland Plastic är på 15 000 m² fördelat på tre produktionshallar utrustade med traverser som klarar verktyg upp till 12 ton.

  Utbyggnaden av Weland Plastics lokaler har skett i två etapper och påbörjades under sommaren 2019. I den nya fabriksytan har vi en materialhall och två färdigvarulager byggt efter ett effektivt FIFO flöde. Den sista etappen av utbyggnaden är för formsprutning av plastdetaljer i tekniskt formgods samt lager av färdiga artiklar.

  I samband med de nybyggda lagerhallarna byggdes även lastslussen ut till dubbla ytan med både bak- och sidolastning i regnskyddad miljö. Ett skärmtak för emballage i anslutning till produktionsytan byggs på cirka 700 m². Totalentreprenaden är på 7600 m².

  Utbyggnad på Weland Plastic

 • Ny hissautomat från Weland Solutions

  2020-03-19

  Weland Plastic har investerat i ytterligare en hissautomat från systerbolaget Weland Solutions. Hissautomaten, en Compact Lift 3660, är placerad i den nybyggda lagerlokalen.

  - Hissen är uppkopplad mot vårt affärssystem. Med denna investering sparar vi lagerytor och kan hantera gods på ett effektivt sätt, berättar Peo Axelsson, VD för Weland Plastic.

  Dessutom har man tillsammans med Weland Solutions tagit fram en ny plastprodukt i form av en låda som används som lagerinredning i deras hissautomater. Nu kan Weland Solutions leverera en komplett hiss med egen skräddarsydd lagerinredning.

  Inredning hissautomat - låda från Weland Plastic

 • Nytt lager på Weland Plastic

  2019-11-04

  Weland Plastic har under oktober månad öppnat ett nytt lager. Då det beslutades att produktionslokalen skulle byggas ut, bestämdes det samtidigt att ett nytt lager skulle byggas. Detta för att få ett optimalt flöde genom fabriken; råmaterial kommer in i en del av fabriken och i den andra änden lagras färdiga plastdetaljer innan de lastas och skickas iväg.

  I djupstaplingslagerna lagerhålls främst artiklar som säljs i stora volymer. Dessa är byggda så att man lastar in gods på baksidan av pallstället och ut på framsidan. Högvolymsartiklarna i modern djupstaplingslager kommer att leda till en förbättrad hantering av FIFO.

  Bygge av ny produktionshall och lager på Weland Plastic

 • Weland Plastic bygger ut

  2019-08-14

  På Weland Plastic pågår bygget av en ny produktionshall samt ett nytt lager. Sammantaget kommer utbyggnaden bli 4 200 m².

  Inflyttning i det nya lagret samt produktionshallen kommer att ske under hösten.

  Bygge av ny produktionshall och lager på Weland Plastic

 • Nya formsprutningsmaskiner hos Weland Plastic

  2019-08-07

  Weland Plastic har utökat maskinparken ytterligare med två nya hybridmaskiner. En 220-tons- och en 500-tonsmaskin av fabrikat Engel. De två nya formsprutningsmaskinerna hjälper till att ytterligare öka kapaciteten i produktionen.

  Med fler maskiner och högre produktionskapacitet kan Weland Plastic ännu bättre möta kundernas behov när det gäller formsprutade artiklar.

  Engel 220T formsprutningsmaskin