Vibrationssvets

Vibrationssvets

Metoden är vanligt förekommande inom fordonsindustrin för att sammanfoga plastdetaljer. Sammanfogningen sker med hjälp av tryck, friktions- och skjuvningsvärme. Exempel på vanligt förekommande komponenter som vibrationssvetsas är behållare, tankar och luftkanaler.