Verktygstillverkning

Verktygstillverkning

Vi har mer än 40 års erfarenhet av verktygstillverkning. Den sker i egen regi på vår verktygsavdelning eller via samarbetspartners i Sverige, Europa eller Asien. Verktygstillverkningen startar vanligtvis med att en fyllnadsanalys utförs för att få en så klar bild som möjligt över riskerna innan verktygstillverkningen påbörjar.