Prototypframtagning

Prototypframtagning

Framtagning av prototyper sker vanligtvis med 3D-printning i SLS, SLA eller FFF-teknik. Om det finns behov av snabba lågvolymsserier eller om det är enstaka större detaljer så kan detta göras genom att vi tillverkar ett silikon- eller aluminiumverktyg och därefter gör en formsprutning.

3D printning - SLS, SLA och FFF

Det finns olika tekniker för framtagning av 3D-printade prototyper – SLS, SLA och FFF. Vi kan stå till tjänst med framtagning av prototyper i alla tekniker. Vi väljer teknik med utgångspunkt från vilka egenskaper den färdiga detaljen skall ha.

3D printning - SLS, SLA och FFF

Prototypverktyg av aluminium

Detta är ett förenklat verktyg som byggs i aluminium. Det är billigare och snabbare att ta fram än ett vanligt stålverktyg. Livslängden på aluminiumverktyget är begränsad med kan i vissa fall hålla för flera tusen skott, beroende på plastmaterial och goemetri.

Prototypverktyg av aluminium

Silikonverktyg

Verktyget tillverkas genom att en 3D-printad master i SLA gjuts in i silikon. Sedan plockas mastern ut och i hålrummet gjuts sedan detaljer i PUR. PUR-detaljerna går att få i olika hårdheter. Silikonverktyget har en livslängd på ca 15-25 skott beroende på material och utseende.

Silikonverktyg