Projektledning

Projektledning

Vi hjälper till med designförslag eller modifierar kundens idéer för att uppnå optimal kvalitet, design och produktionsteknisk ekonomi. Detta innefattar även förslag på material till produkterna för att det skall uppfylla kundernas önskemål.

 • Förfrågan/Offert

  Förfrågan/Offert

  Vi erbjuder snabba offerter enligt kunds önskemål. Första utkast på produktkritik ingår alltid.

 • Projektorder, Konstruktionsgenomgång

  Projektorder, Konstruktionsgenomgång

  När ordern inkommit sammanställs en tidsplan för hela projektet. Riskanalyser (FMEA) och flödesscheman upprättas. Projektledare har vid behov en konstruktionsgenomgång, internt/externt med berörda parter, t.ex. verktygstillverkare och materialleverantörer. Inköp som behövs för projektet gås igenom, dessa planeras in i tidplanen.

 • Verktygstillverkning

  Verktygstillverkning

  Weland Plastic arbetar alltid i ett nära samarbete med verktygsleverantören för att få fram den bästa möjliga verktygskonstruktion. När väl verktygskonstruktionen är godkänd dröjer det vanligtvis mellan 6-10 veckor innan de första proverna anländer.

 • Utfallsprover / PPAP inlämning

  Utfallsprover / PPAP inlämning

  Efter att projektledare godkänt produktionsprocessen på Weland Plastic tas utfallsproverna fram och lämnas till mätavdelning för en sista måttmässig verifiering. Mätprotokoll och måttmässigt/visuellt godkända detaljer skickas till kund för godkännande, arbetslikare och mastersample tas fram av mätavdelning. PPAP dokumentation lämnas till kund i samband med att utfallsproverna skickas.